Kudurî Muhtasarı Satım Akdi Ahkâmı    
     Satılan Malın Kabz ve Teslimi İle İlgili Hükümler    

 

 

Metin Okuma-Anlama ve Yorumlama: 

Eser: Bulûgü’l-merâm min edilleti’l-ahkâm (Kitâbu’l- Büyû’)  

Müellif: İbn Hacer el-Askalânî 

Zaman: 2021 Çarşamba 15:30/16:30 

   
    etkinlik 7     
     etkinlik 6    
     etkinlik 5    
     etkinlik 5    
     etkinlik 4    
     etkinlik 3    
     etkinlik 2    
     etkinlik 1    

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.